Link-uri, adrese utile

Ministerul Finantelor Publice


Adresa Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti

Centrala: +40 213199759 / 212261110 / 212261000

Fax general: +40 213122509

Site: www.mfinante.ro

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


Adresa: Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania, cod postal 040296

Telefon: +40 (0)21 330 88 69; +40 (0)21 330 88 70; +40 (0)21 330 88 71

Fax: +40 (0)21 330 88 88

E-mail: ceccar@ceccaro.ro

Site: www.ceccar.ro

Filiala CECCAR BUCURESTI

Adresa: B-dul Mircea Voda nr.35, bl.M27,et.1, sector 3, Bucuresti, cod 030663

Telefon/Fax filiala: 021/320.00.39; 021/320.00.49; 021/320.00.81

Site: www.ceccarbuc.ro

Camera Auditorilor Financiari din România


Adresa: Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România

Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon: +40 21 410 74 43

Fax: +40 21 410 03 48

Site: www.cafr.ro

Oficiul National al Registrului Comertului


Adresa: Bucuresti, Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod poştal: 030837

E-mail: secretariat@onrc.ro

Tel.: (+40-21) 316.08.04

Fax: (+40-21) 316.08.03

Website: www.onrc.ro

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Adresa: Calea Calarasilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 Bucuresti

Site: www.cnas.ro

Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale – Sediul Central


Adresa: Str. Latina nr. 8, Sector 2, Bucuresti

Telefon: 021/316.91.11; 08 00 826 727

Site: www.cnpas.org

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti


Adresa:

  • sediu: Str. Radu Voda nr. 26-26A, sector 4
  • punct (evidenta muncii): Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3

Email: itmbucuresti@itmbucuresti.ro

Site: www.itmbucuresti.ro

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă


Sediul Central: Strada Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti 040305

Website: www.anofm.ro

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti


Adresa: Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti – cod postal: 020321

Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951

Fax.: 314.27.57

Site: www.casmb.ro

Administratii financiare


Sector 1

Persoane fizice

Adresa: Str. Roma nr. 7, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 021/231.47.74; 021\230.17.00

Fax: 021/230.21.02

Persoane juridice

Adresa: Str. Roma nr. 7, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 021/230.02.60; 021/230.28.00; 021/230.68.96

Fax: 021/231.93.97

Sector 2

Persoane fizice

Adresa: Str. Avrig nr. 63, Sector 2, Bucuresti

Telefon: 021/256.99.35; 021/256.99.13

Persoane juridice

Adresa: Str. C.A.Rosetti nr. 39, Sector 2, Bucuresti

Telefon: 021/313.40.08; 021/310.34.50; 021/310.34.51

Sector 3

Persoane fizice

Adresa: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, Sector 3, Bucuresti

Telefon:  021/340.47.81; 021/340.16.00

Persoane juridice

Adresa: Str. Calea Mosilor nr. 156, Sector 3, Bucuresti

Telefon: 021/314.62.22

Fax: 021 312.52.32

Sector 4

Persoane fizice

Adresa: Str. Cutitul de Argint nr. 7, Sector 4, Bucuresti

Telefon:  021/336.99.40; 021/336.99.05

Persoane juridice

Adresa: Str. Mariuca nr.14, bl. 109, Sector 4, Bucuresti

Telefon: 021/334.61.38

 Sector 5

Persoane fizice

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 164, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021/410.06.12; 021/410.49.41; 021/410.10.94

Persoane juridice

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 164, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021/410.06.12; 021/410.49.41; 021/410.10.94

  Sector 6

Persoane fizice

Adresa: Str. Popa Tatu nr. 7, Sector 6, Bucuresti

Telefon: 021/315.32.68

Persoane juridice

Adresa: Str. Popa Tatu nr. 7, Sector 6, Bucuresti

Telefon: 021/315.32.68

 

 

Adrese institutii financiare
INFORMATII UTILE
Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti

www.ccir.ro

Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, cu caracter autonom, avand drept scop promovarea comertului si industriei romanesti, pe plan intern si extern, si sprijinirea intereselor comerciantilor romani in raporturile cu autoritatile din tara si cu organismele specializate din strainatate.

Adresa: Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 2, SECTOR 3, BUCURESTI
Telefon centrala: 01-322.95.35, 322.95.36, 322.95.37, 322.95.38, 322.95.39
Telefon cabinet presedinte: 01-322.95.00, 322.95.01
Fax: 01-322.95.02, 322.95.49
Telex: 11374 CAMRO
E-mail: ccir@ccir.ro

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

ww.mimmc.ro

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ( ANIMMC ) a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr 753 / 3 iulie 2003, preluand intreaga structura organizatorica, atributiile si functiile Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
ANIMMC are ca scop realizarea Programului de guvernare in domeniul dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si in domeniul comertului interior.

Adresa: strada Poterasi, nr.11, sector 4, Bucuresti
Telefon centrala: 336.21.80, 335.28.80 interior 110, 0745/101.827 ,
Telefon cabinet Presedinte Eugen Ovidiu Chirovici: 335.26.20 335.26.32
Fax: 335.34.13
E-mail: mariana.spranceana@mimmc.ro

Regia Autonoma – “Monitorul Oficial”

www.monitoruloficial.ro

Art.1-Monitorul Oficial al României este publicatia oficiala a statului român, în care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si alte acte normative.
Art.2-Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor.
Art.3-Editarea Monitorul Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial” care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.
(extras din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423/1998)

Directia Generala a Vamilor

www.customs.ro

Directia Generala a Vamilor – Sediul Central
Adresa : Str. Matei Millo nr.13, sector 1, Bucuresti
Telefon : 00 40 21 315.58.58; 00 40 21 315.58.59; 0723.565.101; 0723.565.102; 0723.565.103;
Fax : 00 40 21 313.82.51

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci-OSIM

www.osim.ro

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, având rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului în domeniile:
1. muncii;
2.solidaritatii sociale;
3. protectiei sociale;
4.familiei.
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucuresti
program de functionare: 8,30 – 16,30
Adresa noastra electronica este: presa@mmssf.ro
Centrala MMSSF: 021.313.62.67, 021.315.85.56

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

ww.mimmc.ro

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ( ANIMMC ) a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr 753 / 3 iulie 2003, preluand intreaga structura organizatorica, atributiile si functiile Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
ANIMMC are ca scop realizarea Programului de guvernare in domeniul dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si in domeniul comertului interior.

Adresa: strada Poterasi, nr.11, sector 4, Bucuresti
Telefon centrala: 336.21.80, 335.28.80 interior 110, 0745/101.827 ,
Telefon cabinet Presedinte Eugen Ovidiu Chirovici: 335.26.20 335.26.32
Fax: 335.34.13
E-mail: mariana.spranceana@mimmc.ro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
www.anaf.mfinante.ro

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Sediul: Str. Gerota D. Dimitrie, nr.13, sector 2, Bucureşti, cod postal 020.027
Telefon: 021.305.70.80
Fax: 021.305.74.44
Adresa de e-mail: Date.MunBucuresti.MB@mfinante.ro
Adresa paginii de Internet:
Telverde Asistenta Contribuabili: 0800.800.697