Programe

Declaratii fiscale

Declaratii fiscale 2011 (decl. 100, 101, 102, 104, 110, 130, 300, 710) – 2011


Fise fiscale

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2011 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 si OPANAF nr.233/ 01.02.2011. Actualizat in 09/03/2011


Situatii financiare

Situaţii financiare încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010


Raportari anuale (OMFP 2870/2010)

Raportări anuale la 31 decembrie 2010 de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată


Ordine de plata / Foi de varsamant

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007. Actualizat in 22/02/2011


Centralizator autovehicule in leasing

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru “Centralizator privind autovehiculele in leasing” conform cu OPANAF nr.986/2008 si OPANAF nr.1261/2008. Actualizat in 30/09/2008